Keynote speech 2 (Hirohiko Shima)

Auteurs / modérateur: 
Hirohiko Shima