13026
SRBE/KBVE : Faut-il encore de la production d’électricité en Belgique ?
06 Mai 2015
06/05/2015 08:30 - 06/05/2015 17:00

Suite à la transition énergétique et l’incertitude à moyen terme sur la politique énergétique belge, le parc de production d’électricité en Belgique change fondamentalement mais surtout n’est plus en mesure d’assurer une sécurité de couverture de la charge au même niveau que dans le passé.

Pour faire le point sur ce thème, la SRBE organise, dans le cadre du cycle sur la transition énergétique, une journée d’études où différents sujets relatifs à ce thème seront abordés.

Door de energetische transitie en de onzekerheid op middellange termijn over de Belgische energiepolitiek wijzigt het binnenlands productiepark grondig. Het is, meer bepaald, niet meer in staat om de bevoorradingszekerheid op het zelfde niveau te behouden als dat vroeger het geval was. Om de stand van zaken op te maken organiseert de KBVE, in het kader van de cyclus over de energietransitie, een studiedag waarop de verschillende aspecten van deze problematiek zullen aangekaart worden. Prochaines journées d’étude – Volgende studiedagen Mercredi 10 juin – Woensdag 10 juni 2015 “Network Codes: élaboration, structure et nouveautés” “Network Codes: ontwikkeling, structuur en nieuwigheden” Septembre – september 2015 "Responsabilités environnementales et sociétales des installations électriques" "Elektrische installaties: Verantwoorelijkheden op gebied van milieu en maatschappij"

Vous trouvez en annexe le programme complet de la journée et le bulletin d'inscription
U vindt in bijlage het volledige programma van de dag en het inschrijvingsformulier

Lieu-plaats: Tractebel Avenue Ariane laan, 7, 1200 Brussel - Bruxelles

Inscriptions-Inschrijvingen: Nancy Langsberg nancy.langsberg@vub.ac.be

 

Prochaines journées d’étude – Volgende studiedagen

Mercredi 10 juin – Woensdag 10 juni 2015

“Network Codes: élaboration, structure et nouveautés” “Network Codes: ontwikkeling, structuur en nieuwigheden”

Septembre – september 2015

"Responsabilités environnementales et sociétales des installations électriques" "Elektrische installaties: Verantwoorelijkheden op gebied van milieu en maatschappij"

 

 
srbe-kbve_invitation-uitnodiging_je_6.5.2015.pdf

 

Tractebel (Forum), Avenue Ariane - Arianelaan 7

1200 Bruxelles - Brussel